Bảng giá dịch vụ bơm mực máy in

Bơm mực máy in laser HP,Canon A4 : 80,000 – 100,000vnđ

Bơm mực máy in laser Brother, Samsung, xerox  A4 : 120,000 – 140,000vnđ

Bơm mực máy in laser Panasonic A4 : 120,000 – 140,000vnđ

Bơm mực máy in laser màu xerox : 350,000 – 400,000vnđ

Bơm mực các dòng máy in A3 : 300,000 – 400,000vnđ

Bơm mực các dòng laser màu A4 : 400,000 – 550,000vnđ

 

  • Xếp theo:
Mực in Brother BT6000Bk, Black Ink bottle (BT6000Bk)

Mực in Brother BT6000Bk, Black Ink bottle (BT6000Bk)

Mã SP: 2723

219,000đ
280,769₫
Mực in Brother BT5000M, Magenta Ink bottle (BT5000M)

Mực in Brother BT5000M, Magenta Ink bottle (BT5000M)

Mã SP: 2722

156,000đ
187,952₫
Mực in Brother BT5000C, Cyan Ink bottle (BT5000C)

Mực in Brother BT5000C, Cyan Ink bottle (BT5000C)

Mã SP: 2721

156,000đ
190,244₫
Mực in Brother BT5000Y, Yellow Ink bottle (BT5000Y)

Mực in Brother BT5000Y, Yellow Ink bottle (BT5000Y)

Mã SP: 2720

156,000đ
205,263₫
Mực in Brother TN 261 Magenta Toner Cartridge (TN-261M)

Mực in Brother TN 261 Magenta Toner Cartridge (TN-261M)

Mã SP: 2718

1,199,000đ
1,462,195₫
Mực in Brother TN 261 Cyan Toner Cartridge (TN-261C)

Mực in Brother TN 261 Cyan Toner Cartridge (TN-261C)

Mã SP: 2717

1,199,000đ
1,517,722₫
Mực in Brother TN 261 Yellow Toner Cartridge (TN-261Y)

Mực in Brother TN 261 Yellow Toner Cartridge (TN-261Y)

Mã SP: 2716

1,199,000đ
1,303,261₫
Mực in Brother TN 261 Black Toner Cartridge (TN-261BK)

Mực in Brother TN 261 Black Toner Cartridge (TN-261BK)

Mã SP: 2715

1,397,000đ
1,838,158₫
Mực in Brother TN 3145 Black Toner Cartridge (TN-3145)

Mực in Brother TN 3145 Black Toner Cartridge (TN-3145)

Mã SP: 2678

1,595,000đ
1,898,810₫
Mực in Brother TN 2025 Black Toner Cartridge (TN 2025)

Mực in Brother TN 2025 Black Toner Cartridge (TN 2025)

Mã SP: 2677

1,298,000đ
1,491,954₫
Mực in Brother TN 150 Yellow Toner Cartridge (TN-150Y)

Mực in Brother TN 150 Yellow Toner Cartridge (TN-150Y)

Mã SP: 2660

1,496,000đ
1,760,000₫
Mực in Brother TN 150 Magenta Toner Cartridge (TN-150M)

Mực in Brother TN 150 Magenta Toner Cartridge (TN-150M)

Mã SP: 2659

1,496,000đ
1,680,899₫
Mực in Brother TN 150 Cyan Toner Cartridge (TN-150C)

Mực in Brother TN 150 Cyan Toner Cartridge (TN-150C)

Mã SP: 2658

1,496,000đ
1,662,222₫
Mực in Brother TN  150 Black Toner Cartridge (TN-150BK)

Mực in Brother TN 150 Black Toner Cartridge (TN-150BK)

Mã SP: 2657

1,298,000đ
1,491,954₫
Mực in Brother TN 2150 Black Toner Cartridge (TN 2150)

Mực in Brother TN 2150 Black Toner Cartridge (TN 2150)

Mã SP: 2656

1,199,000đ
1,462,195₫
Mực in Brother TN 2130 Black Toner Cartridge (TN 2130)

Mực in Brother TN 2130 Black Toner Cartridge (TN 2130)

Mã SP: 2655

847,000đ
1,045,679₫
Mực in Brother TN 240 Yellow Toner Cartridge (TN 240Y)

Mực in Brother TN 240 Yellow Toner Cartridge (TN 240Y)

Mã SP: 2654

1,534,500đ
1,784,302₫
Mực in Brother TN 240 Magenta Toner Cartridge (TN 240M)

Mực in Brother TN 240 Magenta Toner Cartridge (TN 240M)

Mã SP: 2653

1,534,500đ
1,848,795₫
Mực in Brother TN 240 Cyan Toner Cartridge (TN 240C)

Mực in Brother TN 240 Cyan Toner Cartridge (TN 240C)

Mã SP: 2652

1,534,500đ
1,763,793₫
Mực in Brother TN 240 Black Toner Cartridge (TN 240BK)

Mực in Brother TN 240 Black Toner Cartridge (TN 240BK)

Mã SP: 2651

1,534,500đ
1,894,444₫
Mực in Brother TN-3290 Black Toner Cartridge (TN-3290)

Mực in Brother TN-3290 Black Toner Cartridge (TN-3290)

Mã SP: 2650

2,387,000đ
2,946,914₫
Mực in Brother TN 3250 Black Toner Cartridge (TN 3250)

Mực in Brother TN 3250 Black Toner Cartridge (TN 3250)

Mã SP: 2649

1,298,000đ
1,730,667₫
Mực in Brother TN 2280 Black Toner Cartridge (TN 2280)

Mực in Brother TN 2280 Black Toner Cartridge (TN 2280)

Mã SP: 2648

1,180,000đ
1,532,468₫
Mực in Brother TN 2260 Black Toner Cartridge (TN 2260)

Mực in Brother TN 2260 Black Toner Cartridge (TN 2260)

Mã SP: 2647

765,000đ
1,006,579₫
Mực in Brother TN 340Y Yellow Toner Cartridge (TN-340Y)

Mực in Brother TN 340Y Yellow Toner Cartridge (TN-340Y)

Mã SP: 2614

1,298,000đ
1,458,427₫
Mực in Brother TN 340M Magenta Toner Cartridge (TN-340M)

Mực in Brother TN 340M Magenta Toner Cartridge (TN-340M)

Mã SP: 2613

1,298,000đ
1,730,667₫
Mực in Brother TN 340C Cyan Toner Cardtidge (TN-340C)

Mực in Brother TN 340C Cyan Toner Cardtidge (TN-340C)

Mã SP: 2612

1,298,000đ
1,643,038₫
Mực in Brother TN 340BK Black Toner Cartridge (TN-340BK)

Mực in Brother TN 340BK Black Toner Cartridge (TN-340BK)

Mã SP: 2611

1,298,000đ
1,491,954₫
Mực in Brother TN-3478 Black Toner Cartridge (TN-3478)

Mực in Brother TN-3478 Black Toner Cartridge (TN-3478)

Mã SP: 2609

2,383,000đ
2,871,084₫
Mực in Brother TN-3448 Black Toner Cartridge (TN-3448)

Mực in Brother TN-3448 Black Toner Cartridge (TN-3448)

Mã SP: 2608

1,950,000đ
2,321,429₫
Mực in Brother TN-3428 Black Toner Cartridge (TN-3428)

Mực in Brother TN-3428 Black Toner Cartridge (TN-3428)

Mã SP: 2607

1,255,000đ
1,364,130₫
Mực in Brother TN-351 Yellow Toner Cartridge (TN-351Y)

Mực in Brother TN-351 Yellow Toner Cartridge (TN-351Y)

Mã SP: 2597

1,200,000đ
1,518,987₫
Mực in Brother TN-351 Magenta Toner Cartridge (TN-351M)

Mực in Brother TN-351 Magenta Toner Cartridge (TN-351M)

Mã SP: 2596

1,200,000đ
1,428,571₫
Mực in Brother TN-351 Cyan Toner Cartridge (TN-351C)

Mực in Brother TN-351 Cyan Toner Cartridge (TN-351C)

Mã SP: 2595

1,200,000đ
1,578,947₫
Mực in Brother TN-351, BlackToner Cartridge (TN-351BK)

Mực in Brother TN-351, BlackToner Cartridge (TN-351BK)

Mã SP: 2594

1,200,000đ
1,518,987₫
Mực in Brother TN 3350 Black Toner Cartridge (TN-3350)

Mực in Brother TN 3350 Black Toner Cartridge (TN-3350)

Mã SP: 2588

2,100,000đ
2,800,000₫
Mực in Brother TN 3320 Black Toner Cartridge (TN-3320)

Mực in Brother TN 3320 Black Toner Cartridge (TN-3320)

Mã SP: 2587

1,345,000đ
1,582,353₫
Mực in Brother TN-3370 Black Toner Cartridge (TN-3370)

Mực in Brother TN-3370 Black Toner Cartridge (TN-3370)

Mã SP: 2582

3,000,000đ
3,658,537₫
Mực in Brother TN-7600, Black Toner Cartridge (TN-7600)

Mực in Brother TN-7600, Black Toner Cartridge (TN-7600)

Mã SP: 2525

1,782,000đ
1,936,957₫
Mực in Brother TN-7300, Black Toner Cartridge (TN-7300)

Mực in Brother TN-7300, Black Toner Cartridge (TN-7300)

Mã SP: 2524

1,496,000đ
1,780,952₫
Mực in Brother TN-6600, Black Toner Cartridge (TN-6600)

Mực in Brother TN-6600, Black Toner Cartridge (TN-6600)

Mã SP: 2523

1,728,000đ
2,032,941₫

Back to top