• Xếp theo:
UPS 6000VA SANTAK ONLINE 6KVA–MODEL C6KR

UPS 6000VA SANTAK ONLINE 6KVA–MODEL C6KR

Mã SP: 7571

Giá: Liên hệ
UPS 3000VA SANTAK ONLINE 3KVA–MODEL C3KR

UPS 3000VA SANTAK ONLINE 3KVA–MODEL C3KR

Mã SP: 7570

Giá: Liên hệ
UPS 2000VA SANTAK ONLINE 2KVA–MODEL C2KR

UPS 2000VA SANTAK ONLINE 2KVA–MODEL C2KR

Mã SP: 7569

22,055,000đ
23,462,766₫
UPS 1000VA SANTAK ONLINE 1KVA–MODEL C1KR

UPS 1000VA SANTAK ONLINE 1KVA–MODEL C1KR

Mã SP: 7568

Giá: Liên hệ
UPS 10.000VA SANTAK ONLINE 10KVA–MODEL C10KE

UPS 10.000VA SANTAK ONLINE 10KVA–MODEL C10KE

Mã SP: 7567

Giá: Liên hệ
UPS 6000VA SANTAK ONLINE 6KVA–MODEL C6KE

UPS 6000VA SANTAK ONLINE 6KVA–MODEL C6KE

Mã SP: 7566

Giá: Liên hệ
UPS 3000VA SANTAK ONLINE 3KVA–MODEL C3KE

UPS 3000VA SANTAK ONLINE 3KVA–MODEL C3KE

Mã SP: 7565

Giá: Liên hệ
UPS 2000VA SANTAK ONLINE 2KVA–MODEL C2KE

UPS 2000VA SANTAK ONLINE 2KVA–MODEL C2KE

Mã SP: 7564

Giá: Liên hệ
UPS 10.000VA SANTAK ONLINE 10KVA–MODEL C10K

UPS 10.000VA SANTAK ONLINE 10KVA–MODEL C10K

Mã SP: 7563

Giá: Liên hệ
UPS 6000VA SANTAK ONLINE 6KVA–MODEL C6K

UPS 6000VA SANTAK ONLINE 6KVA–MODEL C6K

Mã SP: 7562

Giá: Liên hệ
UPS 3000VA SANTAK ONLINE 3KVA – MODEL C3K

UPS 3000VA SANTAK ONLINE 3KVA – MODEL C3K

Mã SP: 7561

Giá: Liên hệ
UPS 2000VA SANTAK ONLINE 2KVA – MODEL C2K

UPS 2000VA SANTAK ONLINE 2KVA – MODEL C2K

Mã SP: 7560

18,040,000đ
20,044,444₫
UPS 1000VA SANTAK ONLINE 1KVA – MODEL C1K

UPS 1000VA SANTAK ONLINE 1KVA – MODEL C1K

Mã SP: 7559

Giá: Liên hệ
UPS 2000VA SANTAK OFFLINE BLAZER 2000EH

UPS 2000VA SANTAK OFFLINE BLAZER 2000EH

Mã SP: 7558

Giá: Liên hệ
UPS 1400VA SANTAK OFFLINE BLAZER 1400

UPS 1400VA SANTAK OFFLINE BLAZER 1400

Mã SP: 7557

Giá: Liên hệ
UPS 1000VA SANTAK OFFLINE BLAZER 1000

UPS 1000VA SANTAK OFFLINE BLAZER 1000

Mã SP: 7556

4,680,000đ
5,850,000₫
UPS 800VA SANTAK OFFLINE BLAZER 800E

UPS 800VA SANTAK OFFLINE BLAZER 800E

Mã SP: 7555

Giá: Liên hệ
UPS 600VA SANTAK OFFLINE BLAZER 600E

UPS 600VA SANTAK OFFLINE BLAZER 600E

Mã SP: 7554

Giá: Liên hệ
UPS 1400VA SANTAK OFFLINE BLAZER 1400EH

UPS 1400VA SANTAK OFFLINE BLAZER 1400EH

Mã SP: 7553

4,998,000đ
5,744,828₫
UPS 1000VA SANTAK OFFLINE TWINGARD TG1000

UPS 1000VA SANTAK OFFLINE TWINGARD TG1000

Mã SP: 7552

2,572,500đ
3,137,195₫
UPS 1000VA SANTAK OFFLINE BLAZER 1000E

UPS 1000VA SANTAK OFFLINE BLAZER 1000E

Mã SP: 7551

4,772,500đ
5,302,778₫
Bộ đổi điện-Inverter ARES AR2524 (2500W)

Bộ đổi điện-Inverter ARES AR2524 (2500W)

Mã SP: 7550

14,388,000đ
16,537,931₫
Bộ đổi điện-Inverter ARES AR1624 (1600W)

Bộ đổi điện-Inverter ARES AR1624 (1600W)

Mã SP: 7549

8,500,000đ
9,659,091₫
Bộ đổi điện-Inverter ARES AR1012 (1000W)

Bộ đổi điện-Inverter ARES AR1012 (1000W)

Mã SP: 7548

5,636,000đ
6,060,215₫
Bộ đổi điện-Inverter ARES AR0612 (600W)

Bộ đổi điện-Inverter ARES AR0612 (600W)

Mã SP: 7547

3,379,000đ
4,022,619₫
UPS 10KVA Ares AR8810 (8000w) Online Tower

UPS 10KVA Ares AR8810 (8000w) Online Tower

Mã SP: 7546

74,580,000đ
89,855,422₫
UPS 10KVA Ares AR9010IIH (9kw) Online Tower

UPS 10KVA Ares AR9010IIH (9kw) Online Tower

Mã SP: 7545

54,000,000đ
67,500,000₫
UPS 10KVA Ares AR9010II (9kw) Online Tower

UPS 10KVA Ares AR9010II (9kw) Online Tower

Mã SP: 7544

57,600,000đ
64,000,000₫
UPS 6KVA Ares AR906IIH (5400w) Online Tower

UPS 6KVA Ares AR906IIH (5400w) Online Tower

Mã SP: 7543

34,188,000đ
36,370,213₫
UPS 6KVA Ares AR906II (5400w) Online Tower

UPS 6KVA Ares AR906II (5400w) Online Tower

Mã SP: 7542

38,148,000đ
50,864,000₫
UPS 10KVA Ares AR9010IIRT (9000w) Online Rack/Tower

UPS 10KVA Ares AR9010IIRT (9000w) Online Rack/Tower

Mã SP: 7541

63,360,000đ
69,626,374₫
UPS 6KVA Ares AR906IIRT (5400w) Online Rack/Tower

UPS 6KVA Ares AR906IIRT (5400w) Online Rack/Tower

Mã SP: 7540

17,388,000đ
19,320,000₫
UPS 2KVA Ares AR902IIRT (1800w) Online Rack/Tower

UPS 2KVA Ares AR902IIRT (1800w) Online Rack/Tower

Mã SP: 7539

13,187,000đ
15,514,118₫
UPS 1KVA Ares AR901IIRT (900w) Online Rack/Tower

UPS 1KVA Ares AR901IIRT (900w) Online Rack/Tower

Mã SP: 7538

8,640,000đ
11,220,779₫
UPS 3KVA Ares AR903IIH (2700w) Online

UPS 3KVA Ares AR903IIH (2700w) Online

Mã SP: 7537

14,388,000đ
15,306,383₫
UPS 3KVA Ares AR903II (2700w) Online

UPS 3KVA Ares AR903II (2700w) Online

Mã SP: 7536

16,566,000đ
20,969,620₫
UPS 2KVA Ares AR902IIH (1800w) Online

UPS 2KVA Ares AR902IIH (1800w) Online

Mã SP: 7535

12,408,000đ
15,510,000₫
UPS 2KVA Ares AR902II (1800w) Online

UPS 2KVA Ares AR902II (1800w) Online

Mã SP: 7534

12,408,000đ
13,341,935₫
UPS 1KVA Ares AR901IIH (900w) Online

UPS 1KVA Ares AR901IIH (900w) Online

Mã SP: 7533

5,636,000đ
6,262,222₫
UPS 1KVA Ares AR901II (900w) Online

UPS 1KVA Ares AR901II (900w) Online

Mã SP: 7532

6,574,000đ
7,224,176₫
UPS 3000va Ares AR230NH (1800w) Sine Wave With Avr

UPS 3000va Ares AR230NH (1800w) Sine Wave With Avr

Mã SP: 7531

6,811,000đ
7,245,745₫
UPS 3000va Ares AR230N (1800w) Sine Wave With Avr

UPS 3000va Ares AR230N (1800w) Sine Wave With Avr

Mã SP: 7530

6,811,000đ
7,245,745₫
UPS 2000va Ares AR220NH (1200w) Sine Wave With Avr

UPS 2000va Ares AR220NH (1200w) Sine Wave With Avr

Mã SP: 7529

4,990,000đ
5,802,326₫
UPS 2000va Ares AR220N (1200w) Sine Wave With Avr

UPS 2000va Ares AR220N (1200w) Sine Wave With Avr

Mã SP: 7528

4,990,000đ
5,802,326₫
UPS 1000va Ares AR210NH (600w) Sine Wave With Avr

UPS 1000va Ares AR210NH (600w) Sine Wave With Avr

Mã SP: 7527

3,300,000đ
3,928,571₫
UPS 1000va Ares AR210N (600w) Sine Wave With Avr

UPS 1000va Ares AR210N (600w) Sine Wave With Avr

Mã SP: 7526

3,524,000đ
4,245,783₫
UPS 2000va Ares Ar2200 (1200w) With Avr

UPS 2000va Ares Ar2200 (1200w) With Avr

Mã SP: 7525

3,672,900đ
4,173,750₫
UPS 1200va Ares Ar2120 (720w) With Avr

UPS 1200va Ares Ar2120 (720w) With Avr

Mã SP: 7524

2,023,950đ
2,326,379₫
UPS 650va Ares Ar265 (390w) With Avr

UPS 650va Ares Ar265 (390w) With Avr

Mã SP: 7523

950,000đ
1,266,667₫
UPS 500VA SANTAK OFFLINE TWINGARD TG500

UPS 500VA SANTAK OFFLINE TWINGARD TG500

Mã SP: 7522

1,039,500đ
1,181,250₫
SUNPAC KR1000B/1KVA/0,7KW  ON LINE

SUNPAC KR1000B/1KVA/0,7KW ON LINE

Mã SP: 7521

5,885,000đ
6,260,638₫
SUNPAC 2000EHR/2000VA/1200W

SUNPAC 2000EHR/2000VA/1200W

Mã SP: 7520

6,300,000đ
8,076,923₫
SUNPAC 700EHR/700VA/420W

SUNPAC 700EHR/700VA/420W

Mã SP: 7519

2,670,000đ
2,870,968₫
SUNPAC SP650LX/650VA/360W

SUNPAC SP650LX/650VA/360W

Mã SP: 7518

905,000đ
1,077,381₫
UPS 420W SUNPAC 700EHR/700VA/420W

UPS 420W SUNPAC 700EHR/700VA/420W

Mã SP: 7517

5,300,000đ
6,309,524₫
SUNPAC KR3000B/3KVA/2,1KW ON LINE

SUNPAC KR3000B/3KVA/2,1KW ON LINE

Mã SP: 7516

17,325,000đ
18,629,032₫
SUNPAC KR2000B/2KVA/1,4KW ON LINE

SUNPAC KR2000B/2KVA/1,4KW ON LINE

Mã SP: 7515

13,420,000đ
15,250,000₫
APC Smart UPS 1500VA (Part SUA1500I)

APC Smart UPS 1500VA (Part SUA1500I)

Mã SP: 7514

9,175,000đ
10,794,118₫
UPS 800VA/480w Fredton Line Interactive F56VT-800

UPS 800VA/480w Fredton Line Interactive F56VT-800

Mã SP: 7513

1,595,000đ
1,752,747₫
UPS 600VA/360w Fredton Line Interactive F56VT-600

UPS 600VA/360w Fredton Line Interactive F56VT-600

Mã SP: 7512

1,353,000đ
1,630,120₫

Back to top